top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Independence - paragraph.jpg

לא מוותרים על התקווה:
דור שלם דורש דמוקרטיה

protest.jpg

תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר

הבית של כולנו בסכנה. אין דמוקרטיה מושלמת, וזו הישראלית לבטח אינה. דמוקרטיה אינה מבטיחה את הטוב, אבל יותר מכל משטר אחר, דמוקרטיה מציעה פתח לתקווה – אפשרות שינוי לטובה, באמצעות הקשבה ואחווה. היא אינה מונעת אלימות, אבל מאפשרת תמורות והתאמות בדרכי שלום. הדמוקרטיה היתה חיונית במאמץ להקמת מדינת ישראל, עוד מימי הקונגרס הציוני הראשון לפני 125 שנים. היא חיונית שבעתיים עתה לנוכח אתגרים כבירים מבית ומחוץ.

עוד לא אבדה תקוותנו. האתר שלפניכם מוקדש למאבק הציבורי למען הדמוקרטיה, למען ישראל פתוחה, חופשית. את הפתיחות והחופש נשתדל לממש גם כאן. נפתח שער לתכנים, לארגונים ולפעילויות שיסייעו לנו לקדם שיחה רבת משתתפים בין כל מי שישראל יקרה לליבם ומוכנים להקשיב, לחשוב ולבחור. יחדיו נוכל לבנות עתיד משותף. תהא זו שעתנו היפה ביותר.

election results2.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page